Právní aspekty

Společnost makro Cash & Carry ČR s.r.o. vynaloží veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby na těchto webových stránkách uváděla pouze správné a úplné informace a data. Společnost makro Cash & Carry ČR s.r.o. však nepřijímá žádnou odpovědnost ani nezaručuje, že informace poskytnuté na těchto webových stránkách jsou aktuální, přesné a/nebo úplné. Totéž platí i pro veškeré odkazy na dalších webových stránkách, na které tyto stránky uživatele odkazují. Společnost makro Cash & Carry ČR s.r.o. nenese odpovědnost za obsah stránek, na které se uživatel dostane prostřednictvím těchto externích odkazů. Společnost makro Cash & Carry ČR s.r.o. si vyhrazuje právo upravovat a doplňovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

Obsah webových stránek www.mujobchod.cz společnosti makro Cash & Carry ČR s.r.o. podléhá ochraně autorských práv. Kopírování informací či dat, zejména použití textů, částí textů nebo grafických materiálů podléhá předchozímu písemnému souhlasu společnosti makro Cash & Carry ČR s.r.o. Veškeré informace nebo data, jejich využití a zveřejnění na webových stránkách www.mujobchod.cz společnosti makro Cash & Carry ČR s.r.o., jakož i veškerá související činnost, její důsledky nebo neuvedení informací se řídí výhradně českým právem. Místem dodání a výhradním soudem s místní příslušností je Praha.

Společnost makro Cash & Carry ČR s.r.o. a správce těchto webových stránek si vyhrazují právo kdykoli zablokovat přístup uživatelům, kteří poruší internetovou etiku.

makro Cash & Carry ČR s.r.o.
Sídlo: Jeremiášova 1249/7, 155 80 Praha, Česká republika
IČO: 26450691, společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č.: 83051
DIČ: CZ26450691
Jednatel společnosti: Atila Yenisen

Zodpovědný za obsah: makro Cash & Carry ČR s.r.o.

Kontaktní osoba:
Alica Janovjáková
alica.janovjakova@makro.cz